Wij maken gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren en te kunnen verbeteren. Verlaat de website als u hiermee niet akkoord gaat.

Bedrijfsveiligheid/ advies

Onze veiligheidskundigen brengen met behulp van een complete scan de risico’s van uw bedrijfsprocessen in kaart. Dit resulteert in een adviesrapport met concrete actiepunten waarmee uw bedrijfsveiligheid gewaarborgd wordt. Alert ondersteunt u daarnaast graag bij de implementatie van deze adviezen. Door de jarenlange ervaring van onze veiligheidskundigen op alle niveaus zijn wij in staat om de vertaalslag te maken van beleid naar uitvoering.

Compleet Veiligheidsconcept

Iedere organisatie is verplicht om de veiligheid van haar medewerkers, klanten en producten te waarborgen. Alert biedt u de middelen en diensten om dit te realiseren en wijst u op de risico’s in en om uw organisatie. Samen met u nemen we de verantwoordelijkheid voor een complete visie en gezamenlijke aanpak en leggen we de focus op veiligheid.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E-instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

VCA-certificering

Opzetten of beoordelen veiligheids- en kwaliteitssystemen
De veiligheidskundigen van Alert begeleiden u graag in het verkrijgen en onderhouden van uw VCA-certificering. Hoewel een dergelijke certificering in het begin nogal eens wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, verandert dit veelal al snel in een mogelijkheid om structuur te kunnen geven aan meerdere zaken binnen de organisatie.

Aantal weergegeven:
Sorteren op:
De veiligheidskundigen van Alert - Focus op veiligheid inventariseren de risico's en de mogeli..
Op aanvraag
Kopen
Veiligheidskundigen van Alert - Focus op veiligheid helpen uw organisatie om als bedrijf VCA gece..
Op aanvraag
Kopen
Inschrijven voor de nieuwsbrief:
Realisatie door PuurIDee
Alert, focus op veiligheid © 2019